Radošais process. Melodrāma. Vecmāmiņa.

Šodien atklātas trīs atšķirīgas izstādes! Latvijas Mākslas akadēmijas aulā apskatāma mākslas zinātnes studentu veidota izstāde «Skaties. Redzi». Pievēršoties melodrāmas tēmai, izstāžu zāles «Arsenāls» radošajā darbnīcā izstādīts Annas Ceipes, Vikas Ekstas un Līgas Spundes kopprojekts «Melos». Bet Latvijas Fotogrāfijas muzejā aplūkojami zviedru fotogrāfes Ninas Korhonenas darbi izstādē «Anna – Amerikas vecmāmiņa». Visās mākslas telpās šodien ielūkojās Līga Gaigala.