Solis: Latgales kongress

0.0

Pirms Latvijas valsts Latvija bija ideja, kā kopīgs mērķis. Ap 1860. gadu, kad jauni latviešu studenti Tērbatā – jaunlatvieši – domāja, kā latviešu nākotni padarīt labāku, izpratne par to, kas ir Latvijas robežas bija atšķirīgas. Lai gan esam viena tauta ar vienu kultūru, kopēja vēsture vienoja mūsdienu Igauniju, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Sēliju. Turpretī Latgales novads piederēja bijušajām Polijas-Lietuvas zemēm ar citādu vēstures gaitu. Ar vārdu Latvija sākotnēji saprata latviešu apdzīvotos novadus bez Latgales. Novadu tuvināšanās sākās ap 1900. gadu, bet tikai Latgales kongresā Rēzeknē 1917. gada 27. aprīlī (10. maijā) pieņēma lēmumu, ka Latgalei jābūt kopā ar Vidzemi un Kurzemi vienā teritorijā – Latvijā.