Raizes par Tilžas internātpamatskolas likteni

Latvijā pašlaik ir divas internātskolas, kas līdztekus speciālajām programmām īsteno arī programmas, kas domātas bērniem ar mācīšanās traucējumiem, tiem, kuri iesaistīti kompānijās ar kaitīgiem ieradumiem un neapmeklē vispārizglītojošās skolas. Viena no tām atrodas Kandavā, otra – Balvu novada Tilžā. Tilžas internātpamatskola raizējas par savu nākotni, jo valsts mērķdotācija tiks saņemta tikai līdz gada beigām, bet pašvaldībai trūkst līdzekļu, lai skolu uzturētu pašu spēkiem. Plašāk – Latgales reģionālā TV.