Telefonintervija at Andu Ķīvīti

Šogad Latvijā veiks unikālu pētījumu, kam dots nosaukums «HIV stigmas indekss», - tas pēc vienotas metodoloģijas jau veikts vairāk nekā 90 pasaules valstīs.
Pētījumā noskaidros sabiedrības attieksmi pret HIV pozitīviem cilvēkiem, kā arī to, kā jūtas paši pacienti ikdienā. Vairāk jautāsim šī pētījuma vadošajai pētniecei, RSU Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docentei Andai Ķīvītei.