Skolēnu brīvlaikā mācās skolotāji

Kamēr skolēni devušies pavasara brīvdienās, bet
12. klašu audzēkņi sākuši kārtot centralizētos eksāmenus, mācās... skolotāji. Latgales reģiona pedagogi šonedēļ pulcējās konferencē Riebiņu vidusskolā, lai iepazītos ar ministrijas iecerēto projektu par kompetencēs balstītu izglītību. Tikšanās laikā lielākā uzmanība pievērsta metodēm, kā jauno mācību saturu īstenot skolās. Stāsta Latgales reģionālā televīzija.