Audžuģimeņu kontrole – bāriņtiesu rokās

Nākamais gads sola finansiālus uzlabojumus audžuģimenēm. Tām dubultosies uzturlīdzekļu apjoms par katru bērnu un būtiski pieaugs atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. Tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas. Taču līdz ar būtisku finansiālā atbalsta un sociālo garantiju pieaugumu aktualizējas arī jautājums par kontroles mehānismiem. Turpina Zanda Ozola-Balode.