Krāslavā atklāj daudzfunkcionālu sporta centru

Krāslavas Sporta skolā mācās 250 bērni un jaunieši. Līdz šim treniņus un sacensības viņi aizvadīja dažādās vietās – izglītības iestāžu sporta zālēs un stadionos. Taču nebija iespējams īstenot kvalitatīvu treniņu programmu visa gada garumā. Tagad Krāslavas Sporta skolai izveidota jauna piebūve pilsētas pamatskolas teritorijā, kur var notikt nodarbības vieglatlētikā, basketbolā, handbolā un volejbolā. Turpina Latgales reģionālā TV.