Biotopu skaitīšanu izmanto mežu izciršanai

0.0

Dabas aizsardzības pārvalde vērsusies Datu valsts inspekcijā, lai noskaidrotu, vai nav notikusi ziņu noplūde par mežu īpašniekiem. Par ieganstu izmantojot patlaban notiekošo biotopu skaitīšanu, firmas, kas uzpērk un izstrādā mežus, izsūta vēstules un apzvana mežu īpašniekus, baidot, ka viņu īpašumos iespējami saimnieciskās darbības aizliegumi, ja tajos atradīs biotopus, un tāpēc piedāvā atpirkt mežus jau tūlīt. Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka firmas izplata nepatiesu informāciju, un mudina mežu saimniekus neuzķerties un lēti nepārdot vērtīgus īpašumus. Stāsta Judīte Čunka.