Rucavnieki mācās vākt un šķirot atkritumus

Baltijas jūras piekraste Rucavas novadā ir viena no visvairāk piesārņotajām. Dažādu atkritumu – plastmasas, stikla – tur kļūst arvien vairāk. To šovasar secināja zaļās ekspedīcijas „Mana jūra” dalībnieki. Lai rūpētos par apkārtējās vides sakoptību, gan novada skolēni, gan bērnudārza audzēkņi regulāri dodas piekrastes sakopšanas talkās. Tā jaunā paaudze atraktīvā veidā apgūst atkritumu vākšanas un šķirošanas nozīmīgumu. Aizputes kolēģi stāsta plašāk.