Intervija ar tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču

Kā skaļās maksātnespējas administratoru aizturēšanas mainījušas sistēmu? Cik gatavi esam ieviest vispārīgo datu regulu? Un vai atsevišķs likums par sejas aizsegšanas ierobežojumiem ir efektīvs solis pretim vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanai?
Šos un citus jautājumus, kas skar tieslietu jomu Latvijā, jau tuvākajās minūtēs pārrunāsim ar tiesl.ministru Dzintaru Rasnaču