Kas mainīsies pēc biotopu uzskaites?

0.0

Palieņu zālāji, staignāju meži, dūņaini upju krasti un augu sugām bagātas ganības – tā ir tikai daļa no Latvijas biotopiem, ko Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti patlaban izvērtē un uzskaita gan valsts, gan privātajās zemēs. Iedzīvotāji pretrunīgi vērtē ekspertu darbu – daudzi bīstas no tā, ka viņu saimniecībā varētu atrasties kāds īpašs biotops, un līdz ar to tiks aizliegta ražošana visā teritorijā. Viedokļus uzklausīja Maija Migla.