Negaidīts spriedums zemes nomas maksas lietā

Pirmo reizi kāda no Rīgas tiesām lēmusi, ka strīdos par piespiedu zemes nomas maksas piedziņu ievērojams komerclikumā noteiktais trīs gadu noilguma termiņš, nevis Civillikumā ierakstītie desmit gadi. Tādējādi noraidīta viena no neskaitāmām zemes īpašnieku prasībām no dzīvokļa īpašnieka piedzīt teju desmit gadus vecu zemes nomas maksas parādu. Lai arī Tieslietu ministrija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs publiski paudis, ka zemes un dzīvokļu īpašnieku strīdus vajadzētu skatīt tieši komerclikuma izpratnē, līdz šim pēc šāda principa pieņemti vien pāris lēmumi Latvijas reģionos. Zemes īpašnieku pārstāvis Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu sauc par nelikumīgu un gatavojas to pārsūdzēt. Turpina Anete Bērtule.

Komentāri

Kategorijas