Laukos pacienti atbalsta ārstu streiku

Starp vairāk nekā 600 ģimenes ārstiem, kuri
šodien sāka beztermiņa streiku, ir arī daudzi lauku pagastu ārsti. Jelgavas apkaimē uzrunātie ģimenes ārsti par galveno problēmu uzskata birokrātiju un ministrijas attieksmi. Dažkārt ne ārsta vainas dēļ neizpildāms esot arī e-veselības līgums. No Zemgales – Sandra Leitāne

Komentāri

Kategorijas