Pārņem tēva pienākumus

Šonedēļ amatā tika apstiprināts Rīgas brīvostas jaunais pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Viņš solījis, ka centīsies veicināt Rīgas ostas attīstību atšķirīgā manierē no iepriekšējā ilggadējā pārvaldnieka Leonīda Loginova. Viena no ostām, no kuras Rīga varētu pamācīties, ir Antverpene, kas bijusi viens no Eiropas tirdzniecības centriem vairāk nekā 500 gadus. Mana kolēģe Ilze Nagla Antverpenē tikās ar Latvijas goda konsulu Flandrijā un Antverpenes ostas uzņēmumu asociācijas vadītāju, lai runātu – kas abām ostām kopīgs un kas atšķirīgs.