Kā savienojas Dieva mīlestība un Dieva sods?

Bībelē daudzkārt tiek uzsvērts, ka Dievs ir mīlestība, tomēr Dievs arī soda un pārmāca cilvēkus. Svētajos Rakstos ir daudz gadījumu, kur Dieva roka skar gan tautu kopumā, gan cilvēku individuāli. Rodas jautājums – vai Dievs vēlas ciešanas?
Komentāri

Kategorijas