Daudzi vēlēsies ieiet pa šaurajiem vārtiem Debesu valstībā, bet nevarēs...

Kāpēc Svētajos Rakstos ir sacīts, ka daudzi vēlēsies ieiet pa šaurajiem vārtiem Debesu valstībā, bet nevarēs? Ko nozīmē šis un līdzīgi brīdinājumi gan Vecajā, gan Jaunajā derībā?
Komentāri

Kategorijas