Lāsmas Gaitnieces "Kāda laimīga sagadīšanās" un Dženas Kārsones "Ugunsšķīlēji"

Kāda laimīga sagadīšanās! Plašākai publikai pazīstamākā Sergeja Jēgera dziedātā dziesma, kuras sākuma vārdi ir arī Lāsmas Gaitnieces grāmatas virsrakstā, ir gan dziedātāja zīmols, gan pilnīgi precīzs raksturojums dzīvei ar tik daudziem neticamiem pagriezieniem.  Bet, liekot lietā savdabīgu mājīgas inteliģences, melnā humora un maģiskā reālisma sajaukumu, īru rakstniece Džena Kārsone grāmatā "Ugunsšķīlēji" piedāvā unikālu pilsētas portretu un parāda tās ļaudis, kurus nospiež vainas un atbildības nasta un alkas izzināt, vai mīlestībai ir robežas.  Grāmatu stāstos tiekamies ar grāmatas autori Lāsmu Gaitnieci, tulkotāju Renāti Punku un īru rakstnieci Dženu Kārsoni.