Jutas Nimfiusas "Kaušļa sirds" un Vilim Plūdonim veltīta konference

Sarunas ar tulkotāju Ingu Karlsbergu par vācu rakstnieces Jutas Nimfiusas grāmatu "Kaušļa sirds" un LU pētnieku Ingusu Baranovski par Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja organizēto konferenci ""Atraitnes dēla" un "Eža kažociņa" autoram - 150".