Dzejolis "Klasikā". Gita Lancere un Ievas Rupenheites "Rīts kā asariņa muguras spura"

Gita Lancere septembra dzejas laikam izvēlējusies Ievas Rupenheites dzejoli bez nosaukuma ar tekstu "Rīts kā asariņa muguras spura" no krājuma "vajadzīgo pasvītrot", ko 2021. gadā klajā laidis apgāds "Neputns".