Dzejolis "Klasikā". Inta Zēgnere un Veltas Kaltiņas "Es nevaru bez gaismas stara"

Inta Zēgnere studijā nākusi ar Veltas Kaltiņas dzejoli "Es nevaru bez gaismas stara...", kas 1988. gadā publicēts trimdas žurnālā "Jaunā gaita".