Dziesmas par precībām, kāzām un sadzīvi vasarīgās noskaņās

Dižens auga ozoliņis mālainā zemītē, Pretī auga kupla liepa, kas ozolu kaitināja. Vasarīgās noskaņās par precībām, kāzām un sadzīvi vasarā dziedās un muzicēs folkloras kopas "Kokle", "Candari", "Isnauda", "Baltava", "Brička" un tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons".