"Es dziedāju gavilēju Lielās dienas rītiņā"

Sēlpils rotāšanu, Dienvidkurzemes garos saucienus un Lielās dienas dziesmas dzied grupas "Tautumeitas", tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" un Līvānu folkloras kopas "Ceiruļeits" dalībnieki.