Vai zini, kā starpkaru Latvijā tika godināti Dziesmu svētku veterāni?

Tieši pirms 100 gadiem, kad Latvijā svinēja 50 gadus kopš I Vispārējiem dziesmu svētkiem, īpaši aktualizējās jautājums par Dziesmu svētku tradīcijas atjaunošanu nu jau savā valstī, un pirmoreiz tika apzināti Dziesmu svētku veterāni. Ar to saprata ne tikai diriģentus, organizatorus, Rīgas Latviešu biedrības amatvīrus, bet arī dalībniekus, pavisam vienkāršus koru dziedātājus. 1923. gada jūnijā šim notikumam par godu sarīkoja Dziesmu dienas Rīgā un mēnesi vēlāk – Dziesmu svētku tā sauktās "Atskaņas", apvienotas ar latviešu mūzikas patriarha Vīgneru Ernesta, Leonīda Vīgnera tēva, 50 gadu muzikālās darbības jubileju. Tobrīd bija vēl dzīvi vairāk nekā 60 pirmo un otro svētku dalībnieki, no kuriem izveidoja īpašu kori, kurš iekļāvās kopkorī, bet dziedāja arī atsevišķi. Par šī veterānu kora diriģentu Vīgners iecēla Jāni Dreibergu, kurš pirmajos Dziesmu svētkos, būdams Baltijas skolotāju semināra audzēknis un vienlaikus semināra kora diriģents, atklāšanas pasākumā Rīgas Latviešu biedrībā apsveicis dziedātājus ar Baumaņu Kārļa jauno kompozīciju — vēlāko mūsu tautas himnu "Dievs, svētī Latviju!". Tas bija šīs dziesmas pirmatskaņojums.