Iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietoties pilsētvidē

Skaidrojam, kādas ir iespējas cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi vai īpašas vajadzības, pārvietoties pilsētvidē un vai tā ir līdzvērtīgā veidā piemērota mums visiem.