Līgošana kopā ar tradicionālās dziedāšanas kopu "Burdons"

Jāņus latvieši svētī trīs dienas un trīs naktis, un līgo līdz pat Pēteriem. Tāpēc Jāņa dienā raidījumā Laika ritu raksti varēsit līgot kopā ar tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" dziedātājiem Valdu Vītolu, Zoju Heimrāti, Margu Stalti, Ivetu un Vidvudu Medeņiem.
Komentāri

Kategorijas