Kāpēc Jēzus Svētajos Rakstos tiek salīdzināts ar stūrakmeni?

Jau daudzus gadsimtus pirms Kristus ienākšanas šajā pasaulē pravieši rakstīja, kas ar Jēzu notiks, apliecinādami Viņa nāvi pie krusta. Arī par Dieva izraudzītu stūra akmeni rakstīja pravietis Jesaja. Kāpēc Jēzus tiek salīdzināts ar stūra akmeni? Kā saprast šī akmens, kas simbolizē Kristu, virzību? Kā celt savu dzīves ēku uz droša pamata?
Komentāri

Kategorijas