Kas ir žēlsirdība un ko par to atklāja Svētie Raksti. Saruna ar bīskapu Andri Kravali

Kas ir žēlsirdība un ko par to atklāja Svētie Raksti. Saruna ar bīskapu Andri Kravali.
Komentāri

Kategorijas