Porcelāna stāsti: rūpnīcas strādnieku atmiņu apkopojums grāmatā

No Sidora Kuzņecova 19. gadsimta vidū dibinātās pirmās porcelāna un fajansa fabrikas Baltijā līdz “Rīgas porcelāna rūpnīcai” pagājušajā gadsimtā - tradīcija un modernais Latvijas dizaina vēsturē. Iepazīstinām ar grāmatu “Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas”.