Kā muzejiem dzīvot zaļāk? Sākas izglītības programma muzeju ilgtspējīgai attīstībai

Kā muzeji atbild uz ilgtspējas izaicinājumiem? Īpaši vides jautājumos. Kā dažādas ar muzeju saistītas organizācijas iesaistās kopīgajā programmā?
Komentāri

Kategorijas