Tautas dziesmas par peli dzied Tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons"

Gadskārtas svētku svinēšanā būtiska nozīme ir līdzsvara nodibināšanai starp cilvēka pasauli un dabas pasauli - starp Pazemi, Zemi un Debesīm. Tāpēc īpaši saulgriežu laikā latviešiem ir ļoti raksturīgas dialogā veidotās dziesmas par peli, kas veic starpnieka lomu starp šo sauli un viņu sauli, ceļojot un pārvarot šķēršļus visās pasaules daļās no pazemes līdz pat debesīm. Cik daudz šo maģiski brīnišķo tautas dziesmu par peli zina Tradicionālās dziedāšanas kopas "Burdons" dalībnieki: Zoja Heimrāte, Valda Vītola, Marga Stalta, Iveta un Vidvuds Medeņi?  
Komentāri

Kategorijas