Gustava Strengas esejas, Raiņa "Daugava" un Gundegas stāsts par Brigaderi

Gustava Strengas esejas, kuras tika sacerētas nolasīšanai pēc katras no projekta "Lasām Latvijā" izrādēm, apkopotas izdevumā "Grāmata Latvijā / Lasām Latvijā. Esejas par lasīšanas vēsturi", kas tagad ir iegādājams LNB Draugu telpā / Latvijas valsts simtgades informācijas centrā, LNB 1. stāvā. LNB pastāvīgajā ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" aplūkojams Rīgā izdotais Raiņa dramatiskās poēmas "Daugava" pirmpublicējums, kas lasītājus sasniedza 1919. gada rudenī īsi pirms Bermonta uzbrukuma Rīgai.
Komentāri

Kategorijas