Mācību olimpiāžu nozīme izglītības procesā

Latvijā, izrādās, marts ir mācību olimpiāžu mēnesis. Un šīs olimpiādes pulcē rekordlielu dalībnieku skaitu. Saruna par olimpiāžu jēgu, nozīmi un lomu mācību procesā, kā tiek novērtēti, atbalstīti un skubināti mūsu spējīgie skolēni un viņu skolotāji. Un vai skolēnu sasniegumi olimpiādēs būtu uzskatāmi par rādītāju, kas raksturo skolu kopumā.
Komentāri

Kategorijas