Valdorfa pedagoģijas galvenie principi, to loma izglītības sistēmā

Turpinām sarunu par dažādiem pedagoģijas virzieniem. Šoreiz aplūkojam Valdorfa pedagoģijas galvenos pamatprincipus, skaidrojam tās lomu izglītības sistēmā, salīdzinot to ar citiem, alternatīvās izglītības virzieniem.
Komentāri

Kategorijas