Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā. Stāsta komponists Jānis Strazds.