Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā. Stāsta komponists Raimonds Pauls.