Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā. Stāsta aktieris Artis Robežnieks.