Latviešu dzejnieku - klasiķu zelta graudi mūzikā. Stāsta komponists Jānis Lūsēns.