Melu laboratorija

Jaunākie raidījumi

Par raidījumu "Melu laboratorija"

 «Melu laboratorija» pēta dažādus Latvijas vēstures procesus un parādības oficiozās vēstures atspoguļojumā un centīsies atklāt sabiedrības maldināšanas principus un mehānismus. Raidījuma uzmanības centrā ir pats vēstures jēdziens — centieni izprast, vai tā ir zinātne vai tomēr — politika. Latvijā katra valdošā vara to traktējusi dažādi, taču patiesība vienmēr bijusi viena — bez lielvaru uzstādījumiem un to radītās mākslīgās realitātes. Raidījuma mērķis ir censties skatītājiem likt aizdomāties par sabiedrības apziņā esošajiem mītiem. «Melu laboratorija» nepretendēs uz vēsturiskās patiesības atklāšanu, drīzāk piedāvās savas interpretācijas un pretrunu izgaismošanu viegli uztveramā formā, neiztiekot bez ironijas. Raidījumu vadīs Kārlis Būmeisters. Idejas autori — režisore Dace Slavinska un žurnālists Harijs Beķeris.