Avīžnieku tauta

Avīžnieku tauta
2022. gadā aprit 200. gadskārta, kopš sāka iznākt pirmais preses izdevums latviešu valodā – 1822. gada 5. janvārī Jelgavā nāca klajā pirmais „Latviešu Avīžu” numurs. Drukātajai presei līdz pat nesenam laikam bijusi milzīga loma latviešu nācijas dzīvē un attīstībā; avīzes un žurnāli bija tie, kas nes...