Latvijas dēkaiņi

Latvijas dēkaiņi
Vada: Ausma Cīrulniece, Zane Skujiņa Latvija ir pilna ar dēkaiņiem un piedzīvojumu meklētājiem, kuri savā ceļā guvuši neatsveramas mācības un pieredzes, taču nereti tās paliek tikai pie viņiem pašiem. Mēs protam laivot vieni paši 2 gadus no vietas, izstopēt visu Eiropu ar 200 EUR kabatā, doties uz p...
Izvēlēties datumu