Apkopo Dundagas iedzīvotāju dzīvesstāstus

Tā ir labākā skola – iepazīt un saprast Latviju pēc tās novadiem, vēsturi, tradīcijas – tieši no pašiem cilvēkiem. Tā saka profesore Janīna Kursīte, kuras vadītā pētnieku un studentu grupa divas vasaras ekspedīcijā dokumentēja Dundagas apkaimes ļaužu un dzimtu dzīvesstāstus, folkloru, sadzīvi, kā arī izloksni. Tas viss ir apkopots apjomīgā monogrāfiskā rakstu krājumā, kuru, klātesot grāmatas līdzautoriem, pašiem dundadzniekiem, atvēra Dundagas pilī. Klāt bija arī Kurzemes TV