Mainīgas sekmes ar ES fondu apgūšanu

Atlikušas tieši divas nedēļas līdz iedzīvotājiem visā Latvijā būs jāizdara izvēle, kuri politiķi uz nākamajiem četriem gadiem stāsies pie novada stūres. Šis sasaukuma laiks ir īpašs arī ar to, ka sakrīt ar pēdējo Eiropas Savienības fondu apguves periodu, un lielā mērā tieši no pašvaldību vadītājiem būs atkarīgs, vai novadu izdosies attīstīt par Eiropas līdzekļiem. Kā pašvaldībām ar to veicies iepriekšējā periodā, zina stāstīt kolēģe Anete Bērtule.