Valdība vēl nelemj par Lielo kapu nākotni

Ne jā, ne nē! Tā īsumā varētu raksturot valdības atbildi par iespēju izmanot pirmpirkuma tiesības, lai Rīgas domes vietā no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas iegādātos Lielos kapus. Kaut arī koalīcijas padome jau pirmdien vienojās, ka nepirks kapu teritoriju, ministri oficiālu lēmumu nepieņēma. Tas tādēļ, ka valdībai vēl esot jāgūst pārliecība par kapu kvalitatīvu apsaimniekošanu nākotnē. Stāsta Liene Barisa-Sermule