"Puteņos" godina Lielo dienu

18.marts bija pirmā diennakts šajā gadā, kad dienas garums jeb saules spīdēšanas ilgums pārsniedza nakts garumu. Latviešu tradīciju kopēji šim notikumam par godu svin Lielo dienu, kad tiek lūgta svētība gaidāmajai ražai, tāpat ar dažādiem rituāliem sumināta saule. Šo dabas atmodas burvību varēja izbaudīt arī Zvārdes pagasta lauku sētā „Puteņi”, kur varēja gan krāsot olas, gan izšūpoties, gan izdziedāties. Turpina Skrundas televīzija.