Dzīvības artērijas Bauskas novadā sabrukušas

Uzņēmējdarbības dzīvības artērijas laukos ir ceļi, un Bauskas novadā situācija kļuvusi dramatiska. Gadiem nelabotie grants ceļi ne vien lauž automašīnas, bet arī apdraud uzņēmējdarbību, jo sadarbības partneri pieprasa produkciju izvest līdz šosejai. Nespēdami samierināties ar teritoriālo regresu, Bauskas novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes dalībnieki pieņēma rezolūciju, kurā aicina Saeimu un valdību steidzami veidot valstisku mehānismu grants ceļu glābšanai un atjaunošanai. Tematam seko Sandra Leitāne.