Skolotāji meklē risinājumus, kā dažādot mācības

Kā zināms, Latvijā noteikts jauns mērķis izglītības sistēmā - zināšanas balstīt kompetencēs un prasmēs. Tas nozīmē iekļaut arī vairāk aktivitāšu un skolēnos rosināt spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus. Gulbenē skolotāji jau divus gadus strādā pie līdzīgiem mērķiem, eksperimentējot ar mācību vidi, un atzīst, ka tas ir viens no elementiem, kas maina skolēnu iesaisti mācībās. Plašāk – Vidzemes televīzija.

Komentāri

Kategorijas