"Ziedoņa Kurzemīte: "Kā tur dzīvo!"". LTV videofilma. 2. daļa

0.0

«Kā tur dzīvo!»  -  ik reizi izsaucies dzejnieka Imanta Ziedoņa vecaistēvs, atgriezies no kāda sava brīvā gara izprovocētā pāris dienu ceļojuma pa apkārtni. Viņam traki patikušas tikšanās ar cilvēkiem.  Izbrīna pilnais teiciens  dzejniekam Imantam Ziedonim patika, un  to viņš labprāt būtu licis savas populārās  grāmatas « Kurzemīte» virsrakstā, bet  grāmata jau bija iznākusi.

Vilinošais teiciens «kā tur dzīvo!» rosināja dzejnieku un lībiešu valodas pētnieku Valtu Ernštreitu doties uz Ziedoņa aprakstīto Kurzemīti. Viņa ceļš dokumentēts Latvijas Televīzijas videofilmā. 

Valtu Ernštreitu no Imanta Ziedoņa ceļojuma pa Kurzemīti šķir nepilni piecdesmit gadi. Toreiz Ziedonis  aizbēga no Rakstnieku savienības vadītāja pienākumiem, no kolēģu prasījumiem, iesniegumiem, sapulcēm, ķildām, un devās pie cilvēkiem, cenšoties ”ieraudzīt dzīvo cilvēku īstenību, jo mirdzēja cilvēki”.

Valts Ernštreits  satika Ziedoņa  « Kurzemītes» noslēpumaino Unigundi, arī stipro un ar latvisko  pašapziņu  apveltīto  kolhoza «Jaunais komunārs» priekšsēdētāju Jāni Blūmu, kurš  muguru nav liecis nevienai varai un stalti savu gara stāju tur vēl šodien.

 Dzejnieka Imanta Ziedoņa māsa Anita Bumbure filmas veidotājus aizveda uz Enguri -  «Kurzemītē»  aprakstīto dzejnieka pamatskolas gadu vietu un baznīcu, kur Ziedonis iesvētīts. Tur dzejnieks Valts Ernštreits iestādīja Pētera Upīša selekcionēto ceriņu « Imants Ziedonis».  Ar  selekcionāru Upīti dzejniekam Ziedonim bija smalka saprašanās – stāsti par šīm divām lielajām personībām būs arī videofilmā. Videofilmas veidotāju ceļš vedīs arī uz Ziedoņa ķiršu dārzu Tukumā un cilvēkiem, kuri uztur Ziedoņa radošo garu arī šodien, uz līvu krastu, pa kuru kājām gāja arī dzejnieks. Un cilvēku stāstos ienāks piedzīvojuma gars, kas tik ļoti patika arī Ziedonim.

Imants Ziedonis, ceļojot pa  Kurzemīti,  rakstīja -  «Visādi krusti, krustiņi. Kapsētas, kapsētiņas. Slikti ceļi. Cerības. Parunāsimies! Neko par politiku, par mīlestību. Uz darbu, uz mantu. Uz teātri, uz bērniem. Uz kaut ko cēlu, nezināmu. Parunāsimies. Latvija.»

Videofilmā dzejnieks Valts Ernštreits Kurzemītē satiks arī savus cilvēkus, lai parunātos, lai redzētu  «kā tur dzīvo!».

Videofilmu” Ziedoņa Kurzemītē - ….kā tur dzīvo!”  veidoja  dzejnieks un lībiešu valodas pētnieks Valts Ernštreits, režisore Maija Smildziņa, žurnāliste Ilze Strenga, operatori Aivars Cāns, Ņikita Korņevs, Oto Ailts, Jānis Rēdlihs, montāžas režisors Jānis Rēdlihs.