Zīdainis – ķīlnieks vecāku strīdā

Jau sesto dienu piecus mēnešus veca zīdainīša mamma nav redzējusi savu bērnu, jo pēc strīda bērna tēvs viņu aizvedis no mājām. Ķekavas novada bāriņtiesa un Valsts policija uz mammas iesniegumu reaģējusi, šodien beidzot apskatot zīdaini un pārliecinoties, ka viņš ir aprūpēts. Taču aizgādības tiesības iesaka risināt tiesā. Bērna mammas advokāts piesauc Bērnu tiesību deklarāciju, kas nosaka, ka bērnu līdz sešiem gadiem no mammas šķirt nedrīkst. Savukārt bērna tēva juridiskā pārstāve uzskata, ka šādas lietas ir jārisina likumā noteiktajā kārtībā, televīziju neiesaistot. Turpina Aija Kinca.