Sēlijas sporta skolotāji tiekas Ilūkstē

Sporta skolotājam jāpārzina viss – sākot no dažādu sporta veidu pamatiem līdz pat psiholoģijai un drošības jautājumiem. Liela nozīme ir praktiskajai pieredzei, taču papildu mācību kursi mēdz būt tikai teorētiski. Lai to mainītu, Sēlijas sporta skolotāji jau otro gadu tikās seminārā, kur jaunākās mācību metodes izmēģina praktiski. Šogad pedagogi plašāku uzmanību pievērsa peldēšanas vingrinājumu apguvei mācību stundās. Turpina Latgales reģionālā TV.