Smiltenē nodrošinās īslaicīgu sociālo aprūpi

0.0

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī turpmāk Smiltenes novada iedzīvotājiem pēc smagākām saslimšanām būs iespēja saņemt pašvaldības apmaksātu īslaicīgu veselības aprūpi tuvāk dzīvesvietai – Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā. Gada nogalē vēl bija bažas, ka slimnīcas vadība no šā pakalpojuma varētu atteikties. Kopš slimnīcā likvidēts stacionārs un tā pārtapusi par pansionātu, klientu skaits pieauga, līdz ar to medicīniskās aprūpes gultas vairs neatbilda ārstniecības iestāžu obligātajām prasībām. Tas atrisināts, gultu skaitu samazinot un pakalpojumu pārformējot par īslaicīgu sociālo aprūpi. Turpina Vidzemes TV.